Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

BETÜL ÇANAKPINAR

BETÜL ÇANAKPINAR

BETÜL ÇANAKPINAR

BETÜL ÇANAKPINAR

Betül Çanakpınar MEB bünyesinde İngilizce öğretmenidir. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü doktora öğrencisidir. Yüksek lisans tezini siyasal iletişim alanında tamamlamıştır. Türkiye Göstergebilim Çevresi'nin (https://turkgostergebilimi.com) kurucu üyesi ve uluslararası temsilcisidir. Ulusal ve uluslararası platformlarda bildiriler sunmuş ve çeşitli konferanslar vermiştir. Göstergebilim üzerine makaleleri, kitap bölümleri ve editör kitap çalışması bulunmaktadır. İlgi alanları göstergebilim, dilbilim, siyasal iletişim ve sosyal medya çalışmalarıdır.

Seçkin Eserleri:

" Yazınsal Göstergebilim: Yazın Bilim ve Göstergebilimin Yol Kavşağı", SOLAK, Ömer ve DOYKUN, Samet (Ed.) Disiplinlerarası Edebiyat Çalışmaları içinde, İstanbul: Paradigma Akademi Yayınevi, [3-50]. (2021).

“Sinemada Kimlik ve Ötekilik: Propaganda Filmi”, GÜNAY, V. Doğan; KALELİOĞLU, Murat (Editörler) Göstergeler İmparatorluğu. Öteki’nin Göstergebilimsel Serüveni içinde, Ankara: Günce Yayınları [69-94]. (2021)

“Kamu Spotlarında Yer Alan Covid-19 Virüsüyle İlgili Bildiriler Konusunda Bir Söylem Çözümlemesi” GÜNGÖR, Nazife (Editör) Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 8.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (26-28 Mayıs / May 2021) içinde, İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınları-46 [353-370]. (2021)

“Yeni Bölümler, Yeni Açılımlar ve Yeni Kavramlar”, GÜNAY, V. Doğan; ÖZSARI, Mustafa (Editörler) Göstergebilim Yazıları içinde, Balıkesir: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, [92-96] (2022)

Kültür Göstergebilimi, İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim, (2022, ed)  http://www.papatyabilim.com.tr/Kultur-Gostergebilimi.htm