Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

BRUNO CANQUE

BRUNO CANQUE

BRUNO CANQUE

BRUNO CANQUE

 

14 Mart 1963’te Fransa’nın Besançon şehrinde dünyaya gelen Bruno Canque, doktor olduğunda ilk olarak tropik tıbba sonrasında sıtma enfeksiyonunun patolojisine ilgi duymaya başladı. İki yıl boyunca Dakar’daki (Senegal) Institut Pasteur’de kalıp 1996’da insan immün yetmezlik virüsü HIV ile enfeksiyonla ilişkili hematolojik bozukluklar üzerine, AIDS'e karşı mücadelede öncü olan Pr Jean-Claude Gluckman'ın (Pitié Salpêtrière, Paris) gözetiminde bir doktora tezi hazırladı. Bruno Canque, tezinden sonra insan türlerinde bağışıklık sisteminin gelişimini incelemeye yöneldi. Araştırmayı yönetme yetkisini aldıktan sonra (2005), Jean-Claude Gluckman'ın yerini alarak EPHE'nin Hücresel İmmünoloji ve İmmünopatoloji Laboratuvarı'nın başına geçti ve GRET MEdé'ye yakın zamanda entegre olana kadar bu laboratuvarın adını Bağışıklık Sisteminin Geliştirilmesi Laboratuvarı olarak değiştirdi. Canque, 2013 yılından beri EPHE’de Birinci Sınıf Eğitim Direktörlüğü yapmaktadır.

 

Seçkin Eserleri

Involvement of cellular immunity in pathology. Neuromalaria.  Bull Soc Pathol Exot 85: 1992

Le « vivant » sur l’horizon du langage. Signata. Annales de Sémiotique/Annals of Semiotics. 2011. Presses Universitaires de Liège

A Propos du Négatif en Biologie : Une Economie Sadienne. Annales de Sémiotique 2013.

Sémiotique et Biologie. 2018. Ouvrage collectif.