Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

DOĞAN GÜNAY

DOĞAN GÜNAY

DOĞAN GÜNAY

DOĞAN GÜNAY

Doğan Günay, seçkin bir emekli edebiyat, dilbilim ve göstergebilim profesörüdür. Türkiye Göstergebilim Çevresi'nin (https://tgcevresi.com/) ve Türkiye'deki ilk göstergebilim dergisi -TAMGA-Journal of Turkish Semiotic Studies-'in (www.e-tamga.com) kurucularındandır. Günay, Türkiye Göstergebilim Çevresi Başkanı ve TAMGA-Türk Göstergebilim Araştırmaları dergisinin Genel Yayın Yönetmenidir. Kariyeri boyunca birçok akademik çalışmaya araştırmacı, yazar, editör, danışman, yönetici, düzenleyici ve birçok bilimsel kuruluşta üye olarak katılarak akademik ortama ulusal ve uluslararası düzeyde değerli katkılar sağlamıştır. Akademik başarılarının yanı sıra göstergebilim, dil ve dilbilim, edebiyat eleştirisi ve sanatı içeren disiplinler arası bir bakış açısıyla yirmiden fazla kitap yazmış ve çok sayıda makale yazıp yayınlamıştır.

Seçkin Eserleri:

Göstergebilim Yazıları [Semiotic Essays] (2002)

Dil ve İletişim [Language and Communication] (2013)

Sözcükbilime Giriş [Introduction to Lexicology] (2018)

Söylem Çözümlemesi [Discourse Analysis] (2013)

Metin bilgisi [Text Analysis] (2017)

Kültürbilime Giriş: Dil, Kültür ve Ötesi [Introduction to Culturology: Language, Culture and Beyond] (2016)

Bir Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf [A Semiotic Reading: Kuyucaklı Yusuf] (2018)

  1. Yüzyılda Göstergebilim [Semiotics in the 21st Century] (2020)

Ötekiler İmparatorluğu [Empire of Others] (2021, editor)

Exploration of Mythological Elements in Contemporary Narratives (2021, editor)

Kültür Göstergebilimi: 21. Yüyyılda Yaşam Biçimlerinin Çözümlenmesi [Semiotics of Culture: Lifestyles Analysis in the 21st Century] (2022, editor)