Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

DÜZENLEYENLER

DÜZENLEYENLER

Düzenleyici Yerel Kurum ve Kuruluşlar

Balıkesir Valiliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Üniversitesi

ANASEM Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği

TGÇ Türkiye Göstergebilim Çevresi

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi

NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi