Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

HALİME YÜCEL

HALİME YÜCEL

HALİME YÜCEL
HALİME YÜCEL
 
 
Halime Yücel Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Reklam, göstergebilim, iletişim bilimleri imge ve söylem çözümlemesi üzerine birçok makalesi, kitapları ve çevirileri vardır. 
 
Seçkin Eserleri:
 
Michel Bourse, Halime Yücel, Les mots de la communication, L'Harmattan, Paris, 2022.
Michel Bourse, Halime Yücel, Pour comprendre l'analyse conversationnelle L'Harmattan,, Paris, 2022. (
Halime Yücel, Reklamcılığın Temel İlkeleri, Nobel, 2022.)., YÜCEL BOURSE HALİME,  Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 358, ISBN: 9786254178481,Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8072948)
Michel Bourse, Halime Yücel, La communication politique: les enjeux d'aujourd'hui,  L'Harmattan, Paris, 2021.
Halime Yücel (2021) Cultural identity in Turkish advertisements, Social Semiotics, 31:2, 305-323, 
323323. 323
Michel Bourse, Halime Yücel, Kültürlerarası İletişim: Kullanım Kılavuzu, İletişim, 2021.
Halime Yücel, İmgeden Yoruma, Nobel, 2021.
Halime Yücel (2021) Cultural identity in Turkish advertisements, Social Semiotics, 31:2, 305-323,
Michel Bourse, Halime Yücel, La communication interculturelle: mode d’emploie, L’Harmattan, 2019.
Michel Bourse, Halime Yücel, Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017
Michel Bourse, Halime Yücel, Pour Comprendre les Cultural Studies, L'Harmattan, 2015. 
Michel Bourse, Halime Yücel, İletişim Bilimlerinin Serüveni, Ayrıntı, 2012.