Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

MURAT KALELİOĞLU

MURAT KALELİOĞLU

MURAT KALELİOĞLU

MURAT KALELİOĞLU

Murat Kalelioğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde (https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp) – (https://orcid.org/0000-0002-8037-3792) öğretim üyesidir. Kalelioğlu, Türkiye Göstergebilim Çevresi’nin (https://tgcevresi.com/) ve Türkiye’nin ilk göstergebilim dergisi olan TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi’nin (www.e-tamga.com) kurucularındandır. Kalelioğlu aynı zamanda Türkiye Göstergebilim Çevresi Başkan Yardımcısı ve TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi’nin editörüdür. Araştırma alanları dil ve edebiyat, kültür, metin çözümleme ve yorumlama, anlatıbilim, dilbilim ve göstergebilimdir. Kalelioğlu, dil-edebiyat alanında yaptığı doktora çalışmasıyla birlikte göstergebilime çok disiplinli ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla daha fazla yer vermiştir. Kalelioğlu’nun göstergebilimle ilgili çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır.

Eserlerinden Seçmeler

A Literary Semiotics Approach to the Semantic Universe of George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (2018)

Yazınsal Göstergebilim: Bir Kuram Bir Uygulama (2020)

Ötekiler İmparatorluğu: Öteki’nin Göstergebilimsel Serüveni (2021, ed.)

Exploration of Mythological Elements in Contemporary Narratives (2021, ed.)

Kültür Göstergebilimi: 21. Yüzyılda Yaşam Biçimlerinin Çözümlenmesi (2022, ed.)