Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

MUSTAFA ÖZSARI

MUSTAFA ÖZSARI

MUSTAFA ÖZSARI

MUSTAFA ÖZSARI

 

Mustafa ÖZSARI, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı üzerine yapmıştır. Çalışmaları yeni Türk edebiyatı, göstergebilim, edebiyat kuramları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Edebiyat tarihi, eleştiri tarihi, yerel basın tarihi, edebiyat kuramlarının felsefî ve estetik kaynakları, metin analiz yöntemleri, tiyatro incelemeleri, şiir ve hikâye incelemeleri gibi alanlarda kitap, makale, bildiri vb. yayınları bulunmakta ve çalışmalarını bu alanlarda sürdürmektedir.

Edebî göstergebilim alanında yayınlanmış makale, çeviri, kitap bölümü vb. yazıları bulunmaktadır. Türk edebiyatına ait örnek metinleri göstergebilimin metodolojilerinden hareketler incelemekte; eski metinlere yeni metotlardan hareketle yeni yorumlamalar getirmektedir. Mustafa ÖZSARI, Türkiye’de göstergebilim ile ilgili ilk kurumlardan olan ve 2014’te kurulan Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği’nin (ANASEM) kurucu başkanıdır. Türkiye Göstergebilim Çevresi, ASIA (Asya Göstergebilim Derneği) gibi göstergebilim ile igili yerli ve yabancı kurumlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Başlıca Yayınları

1.Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi (İngilizce’den çeviri, 1. Baskı 2004).

2.Müstecabizade İsmet’in Hayatı ve Eserleri (2007).

3.Müstecabizade İsmet’in Bütün Şiirleri (2008)

4.Ege Bölgesi Halkevleri: Edebî ve Kültürel Çalışmalar (2009).

5.“Sosyolojik Eleştiri” (2013). Eleştiri Kuramları (Bölüm yazarı)

6.“Ara Nesilde Eleştiri” (2013). Eleştiri Tarihi adlı kitapta bölüm yazarı.

8.XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Yaşamış Bir Neo-Klasik: Şeyh Vasfî (2013).

  1. Balıkesir Kuva-yi Milliyecileri (2019).

10.Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muassırlaşmak (Haz. Mustafa Özsarı) (2014).

11.Mehmet Rauf-Eylül  (Haz. Mustafa ÖZSARI) (2022).

  1. Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Balıkesirli Kuva-yi Milliyeci (2022).