Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

MUSTAFA SARICA

MUSTAFA SARICA

MUSTAFA SARICA

MUSTAFA SARICA

 

Mustafa Sarıca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini dilbilim üzerine yapmıştır. Çalışmaları dilbilim, göstergebilim göstergebilimsel yazın ekseninde sürmektedir. Kökenbilim, biçimbilim, sözdizim de özel ilgi alanları içindedir. Yazı tarihi, eski uygarlıkların yazı düzenekleri, özellikle Sümer görünüm ve çivi yazısı üzerine araştırma makaleleri bulunmakta ve bu alandaki çalışmalarını da sürdürmektedir. Göstergebilim alanında yayınlanmış birçok kitap, kitap bölümü ve bilimsel yazıları bulunmaktadır. Göstergebilim ışığında doğa ve evren konulu çalışmalarını sürdürmektedir. Mustafa Sarıca, Türkiye Göstergebilim Çevresi’nin (https://tgcevresi.com/) ve Türkiye’nin ilk göstergebilim dergisi olan TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi’nin (www.e-tamga.com) kurucuları arasında yer almaktadır. Türkiye Göstergebilim Çevresi Başkan Yardımcısı ve TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi’nin yayın sorumluları arasındadır.

Seçkin Eserleri:

Göstergebilim, Anlama Yolculuk, Çizgi Yayınevi, 978-605196-684-7

Exploration of Mythological Elements in Contemporary Narratives, Weeping Gods of the Existential Approach: A Semiotic Look at Mythology, Cambridge Scholars Publishing, 9781527572058

Si nous étions immortels (Eğer ölüm olmasaydı), Editions Universitaires Européennes, 978-613-8-40187-2

System Verbal Turc en Relation Avec le Français, Sarıca Mustafa, Edition Universitaires Européennes, 978-613-8-41732-3

Göstergebilim Yazıları, Bilimsel, Dil Davranışları ve Terim Yapma Yolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 978-605-72873-2-8

Dünyadan Örneklerle Teoride ve Pratikte Ulus İnşa Süreçleri, Fransa’da Dil Uygulamaları, Ulus Oluşumu ve Oluşturma, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, ISBN: 978-625-417-445-2