Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

NURTEN SARICA

NURTEN SARICA

NURTEN SARICA

NURTEN SARICA

Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi’nde yaptıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Fransa’da Paris’te Sorbonne Nouvelle- Paris III Üniversitesi’nde Dilbilim alanında yapmıştır. Çalışmaları dilbilim, dil edinimi, söylem çözümleme, edimbilim gibi alanlarda ağırlık kazanmakla beraber, Fransız Dili ve Edebiyatı üzerine de çalışmaları mevcuttur. Göstergebilim alanında da araştırmaları ve çalışmaları bulunmaktadır. Türkiye Göstergebilim Çevresi bünyesindeki çalışmalara katılmakta ve yakından takip etmektedir.

Seçkin Eserleri:

Göstergebilim, Anlama Yolculuk (2021)., SARICA MUSTAFA, SARICA NURTEN,  Çizgi Yayınevi, Editör:Mahmut Arlı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:978-605-196-684-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7289687

Kültür Göstergebilimi, 21. Yüzyılda Yaşam Biçimlerinin Çözümlenmesi, Bölüm adı:(Kültürel Ögelerin Kullanımı Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme: Coca Cola Örneği) (2022)., SARICA NURTEN, YAVUZ AYŞE,  Papatya Bilim, Editör:V. Doğan Günay, Murat Kalelioğlu, Betül Çanakpınar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 428, ISBN:978-605-9594-95-0,

Exploratıon Of Mythologıcal Elements In Contemporary Narratıves, Bölüm Adı:(Semıotıc Exploratıon Of Mythologıcal Elements In The Narratıve Of Borıs Vıan) (2021)., Sarıca Nurten,  Cambrıdge Scholars Publıshıng, Editör:Murat Kalelioğlu And Doğan Günay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:1-5275-7205-6  978-1-5275-7203-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7248714)

Analyse Semıotıque Des Carıcatures Des Immıgrants De Plantu.  Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Doi: DOİ: 10.5505/pausbed.2017.69926 (Yayın No: 3650604)