Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı
Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı

Menü

SEDANUR KAYA

SEDANUR KAYA

SEDANUR KAYA

SEDANUR KAYA

 

            Sedanur Kaya, lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. Eğitim hayatı devam ederken iş hayatına atılarak beş yıl boyunca İletişim Danışmanlığı yapmıştır. İlgi alanları arasında retorik ve iletişim bulunan Kaya, bu alanlarla ilgili çeşitli sertifikalara sahip olup aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünde ön lisans eğitimi almıştır. Profesyonel olmamakla birlikte çeşitli etkinliklerde sunuculuk yapmaktadır. Halihazırda Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümde ikinci bir lisans eğitimi almakta ve Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmaktadır.

 

            Göstergebilim ile tanışması, Türk Dünyası Ortak Göstergebilim Terimleri Sözlüğü Çalıştayları sayesinde olan Sedanur Kaya, göstergebilime ilgisi fark etmiş ve çalışma alanını bu yöne çevirerek Roman Jakobson ve Mikhail Bakhtin gibi dilbilimciler üzerine araştırmalar yapmıştır. Türkiye Göstergebilim Çevresinin Genç Birim Sorumlusu olan Kaya, bu alandaki çalışmalarda aktif rol almaktadır.